Konsultacje

kONSULTACJa INDYWIDUALNa

Jest dla Ciebie, jeśli:

Jeżeli chcesz otworzyć własną firmę lub dopiero stawiasz pierwsze biznesowe kroki, pomogę Ci się w tym odnaleźć. 

Ty masz cel, ja pomogę Ci przekształcić go w realny plan działania.

– Razem przeanalizujemy Twoje oczekiwania i pomogę Ci wystartować z sukcesem na tym rynku.

Wiem, jakie trudności pojawiają się na początku każdego przedsiębiorcy, pomogę Ci je wyeliminować i zacząć działania od samych sukcesów. 

Przedstawię Ci działania, które motywują do osiągnięcia celu. 

319ZŁ

249zł